PRAMA Fruit พราม่า สแน็ค Blueberry ขนมสุนัขผสมเนื้อผลไม้จริง รสบลูเบอรี่ บำรุงขน+ต้านอนุมูลอิสระ+ระบบย่อย (70g)

฿85.00

Description

ขนมทานเล่นสำหรับสุนัข รสบลูเบอรี่ ใช้เป็นอาหารว่างหรือให้เป็นรางวัลในการฝึกสำหรับสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป ทุกสายพันธุ์

ข้อมูลโภชนาการ
โปรตีน (ไม่น้อยกว่า) 20%
ไขมัน (ไม่น้อยกว่า) 13%
กาก (ไม่มากกว่า) 2%
ความชื้น (ไม่มากกว่า) 19%
ปริมาณแนะนำ
น้ำหนักสุนัข 1-5 กิโลกรัม จำนวน 1-2 ชิ้น/วัน
น้ำหนักสุนัข 5-10 กิโลกรัม จำนวน 2-3 ชิ้น/วัน
น้ำหนักสุนัข 10-20 กิโลกรัม จำนวน 3-5 ชิ้น/วัน
น้ำหนักสุนัขมากกว่า 20 กิโลกรัม จำนวน 5-7 ชิ้น/วัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PRAMA Fruit พราม่า สแน็ค Blueberry ขนมสุนัขผสมเนื้อผลไม้จริง รสบลูเบอรี่ บำรุงขน+ต้านอนุมูลอิสระ+ระบบย่อย (70g)”Your email address will not be published. Required fields are marked *