โรคประจำตัว ของเชาเชาขนฟู มีอะไรบ้างนะ ..?

โรคประจำตัว ของเชาเชาขนฟู มีอะไรบ้างนะ ..?

  • โรคผิวหนัง

เชา เชา เป็นสุนัขที่มีขนฟูและค่อนข้างที่จะหนา ทำให้พวกมันมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบอย่างเป็นประจำ เพราะฉะนั้น การหมั่นดูและเรื่องสุขภาพผิวหนัง สำหรับเชา เชา แล้วนับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ

  • กระดูกข้อต่อของช่วงขาไม่แข็งแรง

เชา เชา มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกระดูก โดยเฉพาะการเป็นกระดูกข้อต่อของช่วงขาที่ไม่แข็งแรง ย่อมส่งผลเสียทำให้เชา เชา เดินไม่ค่อยได้ ในส่วนนี้หากผู้เลี้ยงดูเห็นอาการที่ผิดสังเกต ควรรีบพาเชา เชาไปพบสัตวแพทย์โดยด่วนที่สุด

  • การม้วนกลับของหนังตา

เชา เชา อาจจะเป็นโรคการม้วนกลับของหนังตา ซึ่งโรคนี้นับได้ว่าเกิดขึ้นกับเชา เชา หลากหลายตัวด้วยกัน ลักษณะที่เป็นคือ ขนตาจะม้วนกลับไปทิ่มแทงลูกตา ส่วนวิธีการรักษาทำได้อย่างเดียวคือ การผ่าตัด ค่ะ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest

Add a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *